Na tej stronie znajdziesz informację o terminach (1), opis organizacji pracy i zasad (2) 

1. WOLNE TERMINY stan na 17.03.2023

(do potwierdzenia mailowo lub telefonicznie)

Wrocław oraz online

Poniedziałki (tylko online): 15:00

online (link wysyłam przed spotkaniem (korzystam z google meets)

Wtorki (tylko online) : 9:00

Środy: 11:00^,13:00

Środy przyjmuję na ul. igielnej 14 w Centrum zdrowia psychicznego „Meandra

Czwartki #: 14:00

Piątki #: 14:00

Czwartki i piątki przyjmuję na placu solnym 16 w Instytucie „W przestrzeni”

# – w piątki i czwartki raz w miesiącu gabinet jest nieczynny (w tym brak opcji online)

^ – w trybe raz na 2 tyg

Cena za sesję psychodietetyczną: 150 zł/50 min

Cena za sesję psychoterapetyczną 150 zł/50 min

PŁATNOŚĆ

(nie dotyczy sesji „W przestrzeni” ani „Meadnra”)

2. ZASADY I ORGANIZACJA PRACY

1. Czas trwania i płatności

Jedna sesja to 50 minut

 • w przypadku pracy online płatność dzień przed spotkaniem
 • Jeśli płatność dokonywana jest z konta innego niż Twoje – proszę o wpisanie w uwagach imię i nazwisko osoby, która się zgłaszała
 • W gabinetach stacjonarnych („W przestrzeni” i „Meandra”) płatność na miejscu lub przelewem (możliwość kartą) wg cennika obowiązującego w tych miejscach (160-180 zł)
 • Jeśli potrzebujesz faktury, daj znać przed (wyślij dane)

2. Odwoływanie/przekładanie terminu sesji

do 24 h przed spotkaniem

 • O informację proszę telefonicznie, przez sms bądź mailowo (tel. 696 306 072, mail: ziebamalgorzataa@gmail.com), NIE poprzez facebook, instagram, itp.
 • odwołanie bez konieczności opłaty jest możliwe po informacji min 24 h przed terminem spotkania – kolejna sesja za tydzień lub wspólnie ustalamy nowy termin jeśli jest dostępny, opłata wtedy nie przepada
 • Sesje odwołane, przełożone po umownym terminie – wymagają opłacenia! Wynika to z rezerwacji czasu, planu dnia – którym mogłabym zarządzić inaczej, konieczności opłacenia przestrzeni gabinetowej do pracy itp.

3. Tryb pracy, częstotliwość spotkań

Stała pora raz w tygodniu

 • Preferuję pracę w trybie 1 sesja raz na tydzień o stałym dniu i godzinie –  rozrzedzenie spotkań jest praktykowane na dalszym etapie wspólnego procesu (ustalamy to wspólnie) 
 • Sesje odbywają się stacjonarnie lub online

4. Bezpeczeństwo

 • W przypadku sesji w gabinecie na żywo zapraszam osoby bez objawów związanych z covid

5. Polityka prywatności, reklamacje

Regulamin Warsztatów od 11.03.2023

„Od trudnej relacji z ciałem i jedzeniem do spokoju i wolności”

 1. Warsztaty odbywają się w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany terminu Warsztatu z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak zdarzenia niemożliwe do przewidzenia. W takim przypadku Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin, o czym poinformuje mailem na podany podczas zakupu adres e-mail.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Jeżeli Uczestnik zapisał się na warsztat, który się nie odbędzie, otrzyma zwrot pieniędzy. Jeżeli Uczestnik zapisał się na Cykl Warsztatów i jakiś się nie odbędzie, Uczestnik otrzyma indywidualną sesję psychodietetyczną z Organizatorem w ramach rekompensaty
 4. Uczestnik ma prawo anulować uczestnictwo i zrezygnować z udziału w Warsztatach bez ponoszenia kosztów najpóźniej w terminie 7 dni od daty Warsztatów. W przypadku Cyklu Warsztatów uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału bez poniesienia kosztów w terminie 7 dni od taty pierwszego Warsztatu z Cyklu. Rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej (w tym drogą mailową na adres: ziebamalgorzataa@gmail.com), przy czym decydująca jest data wpływu rezygnacji do Organizatora. Rezygnacja z Warsztatów po wskazanym terminie lub nieobecność na Warsztatach oznacza utratę zapłaty.
 5. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do zapoznania się z opisem Warsztatów, kulturalnego i taktownego odnoszenia się do innych Uczestników Warsztatów. Zabronione jest podczas Warsztatów używania słów wulgarnych, obraźliwych, nacechowanych agresją, fatfobicznych, ksenofobicznych i homofobicznych.
 6. Wszelkie materiały i zasoby udostępnione Uczestnikom stanowią wyłączną własność Organizatora i objęte są prawami własności intelektualnej Organizatora (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) Zabronione jest udostępnianie przez Uczestnika materiałów otrzymanych podczas Warsztatów oraz w późniejszym terminie drogą elektroniczną osobom trzecim.
 7. W przypadku naruszenia przez Uczestnika obowiązków określonych w ust. 4 i 5 Organizator jest uprawniony do usunięcia Uczestnika z Warsztatów, a Uczestnik nie jest uprawniony do żądania zwrotu opłaty.
 8. Aby zapisać się na Cykl Warsztatów należy dokonać przelewu tradycyjnego na konto: Pracownia Zdrowego Stylu Dorota Wójcik 26 1050 1256 1000 0022 6619 9500 – w tytule napisz: „imię i nazwisko oraz datę warsztatu”. Następnie napisz na mail dorota@pracowniazdrowegostylu.pl załączając potwierdzenie wykonania przelewu. Otrzymasz odpowiedź z potwierdzeniem uczestnictwa.
 9. Aby zapisać się na pojedynczy Warsztat, należy wybrać odpowiedni Warsztat i wybrać pole „Chcę się zapisać”. Uczestnik zostanie przekierowany za pomocą linka na platformę sprzedażową www.1koszyk.pl W następnym kroku Uczestnik zaznacza pole „Do koszyka”. Po przejściu do Koszyka Uczestnik wypełnia formularz i podaje adres e-mail.
 10. Płatności za Warsztat można także dokonać przelewem na konto: Pracownia Zdrowego Stylu Dorota Wójcik 26 1050 1256 1000 0022 6619 9500 – w tytule należy napisać: “imię i nazwisko oraz datę warsztatu”. Otrzymasz maila potwierdzającego uczestnictwo.
 11. Po opłaceniu Warsztatu lub Cyklu Warsztatów Uczestnik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa na podany adres e-mail. Do sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Uczestnika wiadomości e-mail potwierdzającej uczestnictwo.
 12. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie lub Cyklu Warsztatów jest zaksięgowanie płatności.
 13. Warsztat nie jest formą leczenia medycznego, konsultacji dietetycznej, psychologicznej i psychoterapii, i jej nie zastępuje.
  Jeżeli Uczestnik jest pod opieką lekarza, dietetyka, psychologa i/lub terapeuty w razie jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie uczestnictwa w Warsztatach, Uczestnik powinien się z nim skonsultować.
 14. Udział w warsztatach może aktywować reakcje: emocjonalne, fizyczne, psychologiczne. Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w Warsztatach i za wszelkie następstwa z tego wynikające.