POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z tzw. RODO (Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. a dokładnie z jego artykułem 13 ust. 1 i 2, mam obowiązek powiadomić Cię o Twoich prawach. Zapoznaj się z nimi.

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Małgorzata Zięba, Złotnicka, 54-029 Wrocław NIP:6852094851
 • Twoje dane osobowe z udostępnianych przeze mnie formularzy oraz podawane w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu informacyjnym oraz do wysyłki newslettera, gdzie podaje informacje na temat nowych artykułów, promocji czy zaproszeń na spotkania, konsultacje itp. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usług: wysyłki newslettera, konsultacji psychodietetycznej, sesji coachingowej, uczestnictwa w szkoleniu, spotkaniu promocyjnym, zakupie workbooka. Jeśli ich nie podasz, nie będę mogła wysyłać do Ciebie wiadomości, ani innych produktów.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody lub wypisania się z newslettera *przy kazdej wiadomości jest opcja wypisania się), a następnie zostaną usunięte, chyba, że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi dystrybucji newslettera, księgowość .
 • Program do wysyłki newsletterów, którego używam, MailChimp. znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield. Twoje dane będą przekazywane do państw trzecich (USA).
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Twoje dane będą przechowywane przez okres dystrybucji usługi newsletter.
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przeze mnie narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w najnowszej ustawie o ochronie danych osobowych.