Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt

„W relacji powstają zranienia, w relacji przejawiają i odtwarzają się i w relacji mogą być leczone, przetwarzane w twórczy sposób.”

O nurcie Gestalt

Psychoterapia Gestalt jest jednym z wiodących podejść w psychologii humanistycznej, uważanej za trzecią po psychoanalizie i behawioryzmie tradycję w psychologii. Gestalt akcentuje przede wszystkim podmiotowość Klienta (pacjenta) oraz znaczenie tego, czego doświadcza „tu-i-teraz” w realnym kontakcie z terapeutą. Podstawowym założeniem współczesnej terapii Gestalt jest to, że każdy człowiek ma w sobie potencjał rozwojowy oraz możliwość korzystnego funkcjonowania w środowisku, o ile jest świadomy tego, co dzieje się w nim i wokół niego. Cierpienie psychiczne powstaje wówczas, gdy określone potrzeby, emocje i pragnienia pozostają poza obszarem świadomości jednostki. W myśl tych założeń, istotą psychoterapii Gestalt jest budowanie świadomości siebie oraz tego co zaburza jednostce kontakt ze światem, będąc tym samym źródłem jej cierpienia.

Za PTPG

Podejście Gestalt jest:

  • fenomenologiczne, ponieważ koncentruje się na tym, jak człowiek postrzega rzeczywistość i jak jej doświadcza (ważne jest tutaj to, co jednostkowe i subiektywne);
  • egzystencjalne, ponieważ zakłada, że człowiek jest cały czas w procesie stawania się, przemodelowywania i poznawania samego siebie;
  • relacyjne, ponieważ klient dochodzi do tego, co czuje, myśli i robi poprzez interakcję i dialog z terapeutą, a relacja terapeutyczna jest najważniejszym narzędziem terapii;
  • doświadczeniowe, ponieważ większe znaczenie ma tu bezpośrednie doświadczenie klienta na sesji, niż abstrakcyjne rozmowy o sytuacjach, które dzieją się poza gabinetem;
  • holistyczne, ponieważ nie redukuje człowieka do pojedynczych aspektów funkcjonowania, postrzegając osobę we wszystkich wymiarach egzystencji: cielesnym, emocjonalnym, poznawczym, społecznym i duchowym.

Jako psychoterapeutka Gestalt wzmacniam refleksyjność i odczuwanie (cielesność), zachęcam do doświadczania, spoglądania na swoje życie przez różne filtry. Gdy klient odchodzi od jednej jedynej prawdy o sobie, otwiera się na patrzenie wielowymiarowe, na swoją złożoność, zmienność, uelastycznia się psychicznie.

Pracuję relacyjnie:

„Relacje są bowiem buforem dla naszego poczucia przeciążenia, defragmentacji wnoszonej przez życiowe trudności, kryzysy i traumy. (…) To zdrowe więzi są naszym najlepszym lekarstwem i najlepszą inwestycją w kierunku dobrostanu. (…) Relacje budują nasz obraz siebie. Konstruktywne związki są dla nas jak lustro, w którym możemy przyglądać się sobie samym, poznawać się i wewnętrznie dojrzewać.” S.Sadecka

Kilka informacji:

  • 2-3 pierwsze spotkania sprawdzamy czy jest nam po drodze. Dopiero po tym czasie rozpoczynamy właściwą pracę psychoterapeutyczną.
  • Ponieważ zmiana wymaga czasu – warto wziąć pod uwagę dłuższy proces.  
  • Sesje odbywają się o stałej porze raz w tygodniu

Miejsce: Wrocław Plac solny 16 (5 pietro) lub ul. Igielna 14/15 m 2 

Cena 150-160 zł /50 min

Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym PTPG

W wyniku psychoterapii pacjent nie staje się lepszym człowiekiem, nie staje się doskonalszy czy szlachetniejszy w swoich potrzebach i pragnieniach, nie otrzymuje nowej osobowości, nie nabywa umiejętności zabezpieczających go przed kłopotami życiowymi. W wyniku psychoterapii pacjent staje się bardziej świadomy tego, jaki jest i tego, co przeżywa. Staje się bardziej świadomym własnych pragnień i własnych zobowiązań, własnych możliwości i ograniczeń. Staje się bardziej świadomy tego, jaki jest świat, w którym żyje, jacy są ludzie, ci najbliżsi i ci, z którymi musi współdziałać w realizacji swoich celów życiowych; jest bardziej świadomy ich reakcji i wpływu na siebie. Zdolność do bycia świadomym daje mu nowe możliwości kierowania własnym zachowaniem, zgodnie z zamierzonymi celami i zgodnie z dostępnymi możliwościami. Stwarza mu możliwości osiągania tego, co dotychczas wydawało mu się niemożliwe do osiągnięcia. Odzyskuje nadzieję na powrót do realności swojego istnienia, niosącego sukcesy i porażki, radości i cierpienie.”

Jan Czesław Czabała, Czynniki leczące w psychoterapii