Czynniki społeczno-kulturowe odgrywają ważną rolę w powstawaniu nadwagi i otyłości.

Jako przyczynę nadmiernego jedzenia wskazuje się ważne wydarzenia
w życiu człowieka takie jak:

 • przeprowadzka,
 • śmierć lub rozstanie z bliską osobą

Ogińska – Bulik (2004) wskazuje, iż nadmiernemu jedzeniu służy także:

 • Zmiana standardu życia;
 • Powszechna dostępność produktów spożywczych;
 • „dobra kuchnia” rodzinnego domu lub też ubóstwo w okresie dzieciństwa czy dorastania;
 • Uroczystości rodzinne, przyjęcia, bale, etc.;
 • Ciąża;
 • Klimakterium;
 • Przejście na emeryturę czy rentę;
 • Hedonistyczna przyjemność płynąca z jedzenia;
 • Skłonność do próbowania nowych potraw;
 • Zmniejszenie poczucia atrakcyjności  i proces starzenia się.

Najważniejszym czynnikiem społeczno-kulturowym jest jednak utrwalony w rodzinie, nieprawidłowy sposób żywienia: dziecko po prostu przejmuje sposób jedzenia po swoich rodzicach. Dziecko, naśladując swoich rodziców, podporządkowuje się panującym w domu zwyczajom żywieniowym, a następnie utrwala je w swoim dorosłym już życiu, dotyczy to zarówno sposobu spożywania posiłków, jak też ilości i jakości pokarmu.

Zjawisko przekarmiania dziecka przez dziadków i rodziców często powoduje przyzwyczajanie go do spożywania większej ilości jedzenia, niż jest mu potrzebne do egzystencji. Podobny rezultat powoduje wprowadzanie sztucznego karmienia, jak też karmienie ściśle według określonych godzin, a nie wtedy, kiedy faktycznie jest głodne. Jak wskazują badania, więcej dzieci otyłych spotyka się wśród tych, które były karmione butelką, niż wśród dzieci karmionych piersią. Ponadto dziecko, które za każdym razem, kiedy płakało otrzymywało jedzenie, zaczyna traktować spożywanie posiłku jako sposób zaspokajania swoich potrzeb uczuciowych i rozwiązywania problemów.

a9fd408ae5be63c01c906dec4169e6b7

Karmienie dzieci większymi porcjami czy podsuwanie słodyczy jest wciąż uważane przez rodziców czy dziadków jako wyraz miłości i szczególnej opieki nad nimi, jest też nagrodą za pewne zachowania. To uczy ich uzależniania dobrego samopoczucia od smaku słodyczy, łączy przyjmowanie jedzenia z odpowiedzią na frustrację, smutek czy też wrogość rodziców – jednym słowem uczą się eliminowania negatywnych emocji i zdarzeń poprzez jedzenie.