W drugiej odsłonie cyklu #znaczeniajedzenia przedstawię temat jedzenia jako formy interakcji społecznych. Wcześniejsze wpisy z tej serii tutaj (wstęp) i tutaj (część 1)


Komunikacja w rodzinie, pretekst do rozmowy

Pożywienie jest narzędziem komunikowania się z innymi, przede wszystkim na co dzień – w obrębie własnej rodziny. Kuchnia lub jadalnia są tym miejscem, w którym członkowie rodziny spotykają się ze sobą. W codziennym zabieganiu (szkoła, praca) innych kontekstów do takiego rodzinnego spotkania jest mniej.  Wspólny poranny czy wieczorny posiłek jest okazją do rozmowy, dzielenia się codziennymi doświadczeniami. Jedzenie staje się elementem przynależności do rodziny i poczucia tożsamości grupowej. Może wyrażać

  • miłość,
  • przywiązanie,
  • troskę
  • szacunek dla bliskich itp.

Można powiedzieć, że to wokół jedzenia organizowane jest domowe życie wielu rodzin.

Neumark-Szrainer i in. dowiedli, że posiłki rodzinne pełnią rolę ochronną w rozwoju zaburzeń odżywiania – młodzież spożywająca je minimum 5 razy tygodniowo jest mniej narażona na skrajną kontrolę masy ciała.

Źródło rodzicielskich dylematów

Pożywienie traktowane jako forma interakcji społecznych może być również źródłem konfliktu, najczęściej między dostarczaniem przyjemności a zdrowiem.

Matki, podając dzieciom słodycze, z jednej strony przyczyniają się do poczucia zadowolenia dziecka, ale z drugiej strony, jako osoby odpowiedzialne za ich zdrowie, mają świadomość, że tego rodzaju produkty nie służą ich zdrowiu. Z kolei dostarczenie zdrowego jedzenia nie zawsze spotyka się z aprobatą dziecka. Taka sytuacja rodzi konflikty wewnętrzne i zewnętrzne 🙂

Symbolika domu i panujących relacji w rodzinie.

Pożywienie może również odzwierciedlać panujące w układzie rodzinnym stosunki oraz być przejawem władzy. Mężczyzną, przydziela się zwykle większe racje pokarmowe, a także czasami konkretny rodzaj pokarmu, którym bywa dość często mięso. Aby podkreślić czyjąć rolę, docenić wkład – można ugotować komuś ulubione danie itp.

Funkcja towarzyska

Towarzyską funkcję jedzenia potwierdzają prowadzone w tym zakresie badania. 80% Polaków zadeklarowało, że przynajmniej raz w roku spotyka się ze znajomymi lub przyjaciółmi na wspólny posiłek, zarówno w domu, jak i poza nim (CBOS, 2014). Jestem pewna, że teraz jest to znacznie częstsze. Wspólne wychodzenie do restauracji, odwiedzanie smacznych knajpek w ramach wspólnego spędzania czasu stało się w ostatanich latatch dość popularne.

 

Za Nina Ogińska – Bulik