Co słychać? 😉

Zamiast, „co u Ciebie (Pani/Pana)? częściej pytam o to z jakimi emocjami, myślami czy wrażeniem w ciele ktoś zaczyna spotkanie. Podobne pytanie można czasem usłyszeć na końcu sesji. Po co to robię? Po to, by poszerzać kontakt z różnymi sferami świadomości.

W psychoterapii Gestalt wyróżniamy trzy sfery świadomości – wewnętrzną, zewnętrzną i pośrednią. Wszystkie są równie ważne i równie wartościowe.

W dzisiejszym artykule pokrótce przybliżę wszystkie trzy

Sfera świadomości wewnętrznej

Świadomość wewnętrzna to emocje i sygnały z ciała, takie jak chociażby głód, ból głowy czy smutek, radość. Dobrze, jeśli traktujesz te odczucia jako informacje od siebie dla siebie. Świadomość tych wrażeń wewnętrznych jest ważna bo jeśli uświadamiasz sobie np. to jak bardzo ściśnięty jest twój żołądek, możesz zacząć zdawać sobie sprawę ze swojego stresu, zacząć ”nad nim pracować” – zaakceptować, zrozumieć powody albo chociażby poodychać głębiej przez chwilę. Podobnie jest z emocjami. Nie wyrażane, nie uświadamiane emocje mogą być „zamieniane” na objawy somatyczne albo (jeśli to trwa długo) tworzą tzw. „bloki mięśniowe” . Wsłuchując się z otwartością w swoje wnętrze, łatwiej nie tylko rozpoznawać potrzeby ale też świadomie się regulować.

U osób mających ktrudności z jedzeniem i wagą ważne jest poszerzanie tej sfery!

Sfera świadomości zewnętznej

Za zewnętrzną sferę świadomości odpowiadają zmysły. Pomagają nam one odczytywać informacje płynące od świata zewnętrznego do nas samych. Ta sfera pozwala nam orientować się w świecie. W podejściu Gestalt ważne jest doświadczanie życia w całej jego pełni. Ważna jest więc ciekawość na wszystko co wokół – przedmioty, zapachy, dźwięki, ludzi wokół nas. W sferze zewnętrznej spróbuj być jak dziecko, które pyta „a co to?”, kiedy widzi czy słyszy coś pierwszy raz. Oczywiście nie możliwe jest interesowanie się wszystkimi bodźcami warto jednak świadomie co jakiś czas pogłębiać zmysłowe doświadczanie świata (np. poprzez mindful eating!).

Między wewnętrzną a zewnątrzną czyli sfera pośrednia

Sfera pośrednia to dla wielu ludzi ta ulubiona…. Dziś niestety przesiadujemy w głowach i zapominamy o ciałach.
Pośrednia sfera świadomości to nasze myśli, wyobraźnia, wszystko to, co „produkuje” mózg. Dzięki niej planujemy, wspominamy, przewidujemy czy uczymy się. Jest to bardzo ważne jednocześnie to właśnie myśli są tym, co przeszkadza nam pozostać uważnymi w tzw. „tu-i-teraz”. Sfera pośrednia zabierają nas nie tylko w piękną krainę marzeń, ale i w nieznośny świat lęków i najgorszych scenariuszy.

Nasze myśli pośredniczą między doznaniami wewnętrznymi (ciało i emocje) a zewnętrznymi (zmysły) dlatego sfera z nimi związana nazywa się właśnie pośrednią. To ona nadaje znaczenie sygnałom, jakie płyną z sfery zewnętrznej i zewnętrznej.

Korzystajmy ze wszystkich i żadną nie traćmy na długo kontaktu a zachowany równowagę.