Rodzina to system

Podejście systemowe zakłada, że funkcjonowanie człowieka powinno być rozpatrywane z uwzględnieniem systemu, którego jest częścią. Rodzina jako system wpływa na styl życia wszystkich członków. Występowanie nieprawidłowej masy ciała dziecka może być związane z:

 • stylem życia rodzinny,
 • poziomem aktywności fizycznej oraz
 • zachowaniami mającymi na celu regulować emocje prezentowanymi przez rodziców.

Z drugiej strony ogólna atmosfera emocjonalna w domu rodzinnym może wpływać na wybory żywieniowe dziecka. Na klimat emocjonalny rodziny wpływa m.in.

 • styl przywiązania między rodzicami,
 • zachowania komunikacyjne oraz prezentowane postawy rodzicielskie.

Wnioski z badania Liberska H., Boniecka K. Postawy rodzicielskie rodziców dzieci otyłych i z nadwagą

 1. Badani rodzice dzieci z nieprawidłową wagą w sposób istotny różnią się w zakresie zadowolenia z życia rodzinnego, prezentują niższy poziom zadowolenia z życia rodzinnego.
 2. Badane grupy istotnie różnią się stylami przywiązania: rodzice dzieci z nieprawidłową wagą częściej prezentują style lękowoambiwalentny oraz lękowy.
 3. Zachowania komunikacyjne w sposób istotny różnicują badane grupy: rodzice dzieci z nieprawidłową wagą wykazują niższy poziom otrzymywanego wsparcia oraz niższy poziom otwartości (własnej i partnera) w komunikacji.
 4. Badani rodzice dzieci z nieprawidłową wagą istotnie różnią się postawą rodzicielską (w postawach: Akceptacja-Odrzucenie oraz
  postawie Niekonsekwencji) od rodziców dzieci z wagą prawidłową: obie postawy charakteryzują więcej badanych rodziców dzieci z nieprawidłową wagą.