Regulamin dla Kupujących

I. Postanowienia ogólne

Podmiotem sprzedającym poprzez witrynę www.malgorzatazieba.com jest firma Instytut Proces Łukasz Krawętkowski zarejestrowana pod adresem ul. Bulwar Dedala 21/14 54-130 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod numerem NIP 6611961387, REGON 020944671
Kontakt ze sprzedającym można uzyskać drogą pocztową przez w/w adres, drogą elektroniczną przez adres ziebamalgorzataa@gmail.com lub proces@proces.net.pl lub telefoniczną, tel. 696 306 072

(Wprzypadku pytań związanych z produktami lub obsługą Klienta zapraszamy do kontaktu na w/w numer tel.)

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki kupna produktów lub usługi dla osób chcących skorzystać z kursów on-line, płatnych wydarzeń, workbooków, konsultacji lub sesji psychodietetycznych on-line (zwanych dalej „Kupującymi”).
 2. Kupno jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania innych informacji, jakie Kupujący mogą na niej pozostawiać (np. ciasteczka cookies) określa osobny dokument, tj. Polityka Prywatności dostępna tutaj oraz tutaj
 2. Kupującym może zostać osoba pełnoletnia (niepełnoletnia tylko za dostarczeniem zgody opiekuna), osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (w szczególności spółki osobowe).

II. Zakup produktu lub usługi przez kupującego

 1. Kupujący kursy postępuje zgodnie z instrukcją opisaną na stronie zewnętrzenej (evenea itp.) lub na każdej podstronie witryny z danym produktem/ usługą (kurs, workbooki i inne) lub kontaktuje się odnośnie usługi telefonicznie/mailowo. Wymagane dane do zakupu: adres e-mail oraz imię i nazwisko (w przypadku osób nieletnich zgoda opiekuna).

Jeśli moja usługa (np.kurs on-line „Wokół Jedzenia”) jest dostępna na portalu zewnętrznym – akceptujesz tamtejsze regulaminy (w tym reklamacji i zwrotów) oraz politykę prywatności. W tym wypadku potwierdzenie zakupu nie jest potrzebne i pkt 2 nie obowiązuje.

 • Sesje psychodietetyczne, psychoterapia, wsparcie, coaching

Sprzedaż poprzez sklep elektroniczny 1koszyk lub kupujący kontaktuje się odnośnie usługi telefonicznie/mailowo. Wymagane dane do zakupu: adres e-mail oraz imię i nazwisko (w przypadku osób nieletnich zgoda opiekuna). Sesja psychodietetyczna, coaching, sesje ACT nie są psychoterapią a rodzajem wsparcia. Psychoterapia natomiast jest formą leczenia. Sprzedający oświadcza, że posiada kompetencje by prowadzić w/w formy pracy.

 1. Po opłaceniu za produkt lub usługę inaczej niż przez sklep Kupujący jest zobowiązany przesłać Sprzedającemu potwierdzenie przelewu z odpowiednim (podanym na stronie ofertowej) tytułem. Ważne by wysyłka potwierdzenia nastąpiła z adresu na jaki ma być dostarczony produkt (kurs on-line workbook) lub z jakiego korzysta osoba będąca uczestnikiem konsultacji lub sesji psychodietetycznej. Jeśli nie ma informacji o konieczności przesłania potwierdzenia przelewu (jak w przypadku np. psychodietetycznych kręgów) wystarczy dokonac opłatę w podanej wysokości a w tytule wpisać adres e-mail.
 2. Kupujący otrzymuje od Sprzedającego wiadomość e-mail z produktem (Jeśli chodzi o konsultacje, sesje stacjonarne i online – ustalenia o terminie i godzinie odbywają się telefonicznie lub mailowo przed płatnością).
 3. Sprzedający zobowiązany jest przesłać zakupione produkty zgodne z opisem w ofercie w terminie 24 h od zaksięgowania się przelewu.

III. Zwroty, rezygnacje

 1. Nie ma możliwości zwrotu zakupionego produktu cyfrowego jeśli został już wysłany.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa (w zakupionym i opłaconym kursie/wydarzeniu) zwroty są możliwe na tydzień przed jego rozpoczęciem się. Po tym terminie możliwe jest oddanie osobie trzeciej miejsca na to wydarzenie/kurs po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym)
 3. W przypadku sesji i konsultacji (stacjonarne i on-line) kwestia zmiany terminu lub rezygnacji z umówionego spotkania  jest ustalana indywidualnie z Kupującym do 24 h przed umówionym terminem. Odwoływanie umówionego spotkania po tym czasie skutkuje  naliczeniem opłaty.
 4. W przypadku odwołania wydarzenia, zmiany miejsca czy jego terminu (np. kursu on- line lub płatnego wydarzenia) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu w terminie 14 dni od informacji o zmianie warunków chyba, że Kupujący wybierze zaproponowaną przez Sprzedającego rekompensatę.

IV. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje związane z produktami i usługami należy kierować na adres ziebamalgorzataa@gmail.com lub na tel. 696 306 072.  Należy przedstawić co jest powodem reklamacji. Uprawnienia Kupujących związane z nieprawidłowym wykonaniem umowy przez Sprzedającego regulują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający rozpatrzy i poinformuje Kupującego o jej wyniku w terminie 14 dni od jej otrzymania w formie takiej, w jakiej reklamacja była złożona (telefoniczna lub mailowa).

V. Zakupy poprzez platformy zewnętrzne 

Jeśli moja usługa (kurs on-line itp) jest dostępna w sprzedaży na zewnetrznej stronie jak evenea itp. – akceptujesz ich regulaminy (w tym reklamacji i zwrotów) oraz politykę prywatności.