Podsumowanie II edycji kursu „Wokół Jedzenia”

Podsumowanie II edycji kursu „Wokół Jedzenia”

II edycja kursu powstała na bazie doświadczeń z bezpłatnej, pilotażowej wesji. Kurs kupiło 34 kobiety 🙂 Wyniki z ankiet ewaluacyjnych po raz kolejny są zadowalające. Kurs wydłużyłam z 5 do 8 tygodni – ostatecznie jednak dodałam w trakcie jeden tydzień przerwy...